Aplikacija se sastoji od javnog i privatnog dijela. Na javnom djelu se nalaze obrazac za prijavu u sustav te registracija. Registracija od korisnika traži osnovne podatke za prijavu te prihvaćanje uvjeta korištenja. Aplikacija ima dvije uloge: Administrator te korisnik. Administrator može provoditi sve aktivnosti dok korisnik samo one koje su mu dodijeljene. Aplikacija omogućuje pregled, unos, promjenu te brisanje kurikuluma. Kurikulum ima osnovne podatke te popis nastavnih cjelina. Svaka nastavna cjelina ima osnovne podatke te popis nastavnih jedinica. Nastavna jedinica ima osnovne podatke te definirane ishode učenja. Ishodi učenja se mogu prijaviti i na nastavnu cjelinu kao i sami kurikulum. Aplikacija se sastoji od jednostavnih šifrarnika koji omogućuju korisniku odabir pojmova iz zajedničkog skupa pojmova. Korisnik može odabrati pojmove u svom radu dok administrator može mijenjati, dodavati nove ili brisati pojmove koji se nisu koristili. Aplikacija omogućuje generiranje obrasca kurikuluma u MS Word formatu s svim unesenim podacima tijekom izrade kurikuluma. Na jednom kurikulumu može raditi više korisnika. Korisnik je vlasnik kurikuluma ali može pozvati druge korisnike da budu suradnici u izvođenju pojedinih nastavnih jedinica. Aplikacija omogućuje dupliciranje kurikuluma (na osnovu postojećeg kurikuluma se kreirani novi s izmijenjenim nazivom dok su svim ostali podaci novonastalog kurikuluma identični izvornom.

Već imate korisnički račun? Prijavi se